Уффни мираброр усмоновнинг ли бошарармиш у бунга лойими — збекистон

Уффни мираброр усмоновнинг ли бошарармиш у бунга лойими — збекистон

Уффни мираброр усмоновнинг ў? ли бош? арармиш. у бунга лойи? ми? — Ўзбекистон

Anhor. uz сайтида тани? ли футбол эксперти Алишер Аминовнинг «Ўзбекистон футболи: гўзал пешайвон нималарни тўсиб турибди?» сарлав? аси остида интервьюси эълон? илинди. Аввалро??ам шу сайт Алишер Аминов билан интервью уюштирган ва су? бат давомида футболимиздаги о? ри? ли? олатлар тилга олинган эди.
– Олдинги интервьюнгизда ўзбек футболидаги? олатга тан? идий ба? о бериб, тизимли характердаги муаммоларни очиб ташлаган эдингиз. Давлат? окимияти ва футбол жамоатчилигининг реакциясини кутяпсизми?
Алишер Аминов: –?озирча реакция йў?. Айнан муло? отнинг йў? лиги, жамоатчилик? али тизимли муаммоларни му? окама этишга тайёр эмаслигини билдиради. Бунинг? айрон? оларли жойи? ам йў?. Футбол субъектлари узо? йиллар давомида ЎФФ эътиборидан четда? олган, му? им? арорларнинг абсолют катта? исми федерация президенти томонидан якка? абул? илинган.
Шуларни эътиборга олиб, яна? айтараман: фа? атгина ЎФФ фаолиятини демократлаштириш, профессионаллик принципларини жорий этиш,?арорларни? абул? илишда ошкоралик ва жамоавийлик томон йўл тутиш футбол жамоатчилиги ролини ва унинг республика футбол? аётидаги нуфузини оширади.
– Шундай фикрлар борки, ЎФФ президенти Мираброр Усмонов ўзига ворис этиб ў? ли Жа? онгирни — футзал ассоциацияси вице-президентини танлаган эмиш…
– Бу сизни? айрон? олдиряптими? Мени эса йў?. Соби? СССРнинг деярли барча мамлакатлари футбол федерациялари бош? ариш услуби билан бир-биридан кескин фар? ланмайди. Уларнинг «умумий жи? ати» — футбол? окимиятининг давлат ра? барининг? ариндошлари, я? ин дўстлари ёки камида сафдошлари томонидан эгаллаб олинганидир. Масалан,?озо? истонда президент Назарбоевнинг? озир мар? ум куёви футболни бош? арган, энди эса? ФФ рулида (вице президент сифатида) — президентнинг яна бир? ариндоши. Тожикистонда футбол билан президент Имомали Ра? моннинг ў? ли Рустам шу? улланади. Озарбойжонда эса — «Сокар» давлат нефть компанияси ра? бари. Россияда президент Путиннинг дўстлари. Беларусь ва Туркманистонда? ам шунга ўхшаш? олатлар.
– Нега сиз Жа? онгир Усмонов ЎФФни бош? аришга? одир эмас, деб? исоблайсиз? Ахир футзал ассоциациясининг ма? танишга арзигулик натижалари бор эмасми?
Давоми

Комментарии 0

Оставить комментарий

Ваш email не будет опубликован.