Ууий маълумотлар ташвиоти кенгайтирилади — збекистон

Ууий маълумотлар ташвиоти кенгайтирилади — збекистон

?у? у?ий маълумотлар ташви? оти кенгайтирилади — Ўзбекистон

Ўзбекистон Адлия вазирлиги Президентнинг «Норматив-?у? у?ий актларни тар? атиш, улар мазмун ва мо? иятини тушунтириш тизимини тубдан янгилаш чора-тадбирлари тў? рисида»ги? арори лойи? асини ишлаб чи? ди.
?ужжат норматив-?у? у?ий актларни тар? атишнинг ягона тартиблари ва улар бўйича тушунтириш ишларини олиб боришнинг янги усулларини жорий этишни кўзда тутади, деб хабар? илинди Адлия вазирлигидан «Газета. uz»га.
?ужжатда келтирилишича, норматив-?у? у?ий актлар билан биргаликда, улар бўйича ахборот-та? лил материаллари? ам тар? атилади.
Норматив-?у? у?ий актларни расмий хатлар, расмий ва норасмий нашрлардаги ма? олалар кўринишида тар? атиш таклиф этилди. Жараёнга фу? ароларнинг ўзини ўзи бош? ариш органлари, ННТ ва ОАВлар? ам жалб? илиниши мумкин.
?ўшимча равишда «?у? у?ий маълумотларни тар? атиш ва улардан фойдаланишни таъминлаш тў? рисида»ги? онун лойи? аси? ам ишлаб чи? илмо? да. Унда норматив-?у? у?ий актларни тар? атиш механизмлари келтириб ўтилади.
?у? у?ий ахборотлар деганда барча? у?у? ий-норматив актлар, уларга расмий шар? лар, изо? лар, тушунтириш ва? ужжатлар мазмун-мо? иятини хал??а етказишга йўналтирилган бош? а маълумотлар назарда тутилади.

Комментарии 0

Оставить комментарий

Ваш email не будет опубликован.