Юзни парваришлаш учун ниоблар — збекистон

Юзни парваришлаш учун ниоблар — збекистон

Юзни парваришлаш учун ни? облар — Ўзбекистон

Ба? ор кунлари я? инлашган сари табиат г? заллашади. Аёл? ам ба? ор кунлари янада г? зал к? ринса, ажаб емас. Крем ва лосёнлар? анчалик? иммат ва реклама? илинган б? лмасин, барибир уй шароитида тайёрланган ва мунтазам равишда ??лланиладиган ни? обларга? еч нарса йетмайди. Биринчидан, уй шароитидаги воситалар арзон, иккинчидан, табиий, учунчидан самарали? исобланади. Ундан таш? ари уй шароитида? илинган ни? обларда зарарли кимёвий моддалар б? лмайди.
О? артирувчи ни? облар:
Юзни о? артириш ва юз териси рангини тини? лаштириш учун енг яхши восита бодрингдир.
1.Бодрингни? иргичдан чи? ариб,?з? олича юзга 15-20 да? и?ага суртиб ??ямиз. С? нг или? сувда чайиб ташлаймиз.
Ушбу ни? обдан? афтасига 3 марта фойдаланилса, юз териси ранги о? аради ва тини? лашади.
Агар тер ё’гли? б? лса, у? олда? уйидаги лосёндан фойдаланса б? лади:
2.Бир дона бодрингни майда т??раб ярим стакан водка билан? оплаймиз.
Етти кундан с? нг ё? ли? терига ега юзни парвариш? илиш учун лосён тайёр б? лади.
Ози? а берувчи ни? облар:
Терини доимий равишда фойдали микроелементлар билан ози? лантириб туриш лозим. Бунинг учун уй шароитида бизга? уйидаги воситалар ёрдам беради:
1.Бир дона тухум сари? ини олма ёки сабзи шарбати(мевадан шарбат олиш учун уни? ир? ичдан чи? ариб докага солиб си? амиз) билан аралаштирилади ва юзга 10-15 да? и?ага сурилади. С? нг или? сув билан ювиб ташланади.
Яна бир ни? обни тайёрлаш учун бизга творог ёрдам беради.
2.Бир ош? оши? творогни 1 чой? оши? сую? асал билан аралаштирамиз ва юзга 10-15 да? и?ага суриб ??ямиз(Му? им! Асалга аллергия ё’?лигини терига озгина суриб к? риб олдиндан текшириб олиш зарур). С? нг или? сувда ювиб ташлаймиз.
Тозаловчи ни? облар:
Юзни мунтазам равишда ювганимиз билан, тери тешикчалари ор? али кирган ва йи? илиб? олган кир бунда кетмайди. Шунинг учун тозаловчи ни? обларни мунтазам равишда юзга ??ллаш лозим. Терини тозалаш учун енг яхши восита сули ёрмаси ??шилган ни? облардир.
Бир ош? оши? майдаланган сули ёрмасини 1 ош? ошиб сут билан аралаштириб юзга 25 да? и?ага суриб ??ямиз. С? нг или? сувда ювиб ташлаймиз.
Терининг ички? атламларини тозалаш учун бизга пилинг ёрдам беради.
Пилинг-ни? об: Бир чой? оши? гуруч кукунини (гуручни кофемайдалагичда кукун шаклига келтирамиз) 1 чой? оши? да ярим-ярим? илиб аралашган асал ва лимон шарбати билан? оримиз. Юз терисини ушбу аралашма билан аста иш? алаб чи? иб 15 да? и?ага? олдирамиз. С? нг или? сувда ювиб ташлаймиз.
Ушбу ни? обларни 1 ой давомида навбатма-навбат ??лласа, юз териси ранги,?олати ва к? риниши яхшиланганлиги шундо? намоён б? лади. Уй шароитидаги нибо? ларнинг самараси катта б? лгани билан, унга кетган ме? нат ва пул деярли сезилмайди.

Комментарии 0

Оставить комментарий

Ваш email не будет опубликован.