Збекистон мева ва сабзавотлари uzagro бренди остида экспорт илинади — збекистон

Збекистон мева ва сабзавотлари uzagro бренди остида экспорт илинади — збекистон

Ўзбекистон мева ва сабзавотлари uzagro бренди остида экспорт? илинади — Ўзбекистон

«Ўзбекози? ов? атхолдинг» Холдинг компанияси UzAgro бренди ишга туширилгани? а?ида хабар? илди. Ушбу бренд остида хориж бозорларига янги ва? айта ишланган? ишло? хўжалиги ма? сулотлари, шунингдек, ози?-ов? ат саноати ма? сулотлари етказиб берилади. Холдинг матбуот хизматининг «Газета. uz»га хабар? илишича, UzAgro бренди хорижий шериклар учун ю? ори сифатли ма? сулот ва хизматлар кафолати бўлади.
«?ар бир мамлакатдаги харидорлар UzAgro деганда кўплаб биологик хусусиятлари ва таъм? иссиёти билан ра? обатчиларини орта? олдирувчи ю? ори сифатли экологик тоза ма? сулотларни харид? илаётганини англаб етишади», — деди компания бош? аруви раисида То? иржон Жалилов.
Брендни ривожлантиришнинг стратегик режалаштирилиши экспортчиларга муаммо ту? дираётган кўплаб тўхталишларнинг максимал даражада? ис? артирилишига имкон ту? диради. Ма? сулотларни? айта ишлаш ёки етарли даражада ишлаб чи? армаслик, нархларнинг тартибсиз белгиланиши, сало? иятли шерикларни танлашда ю? ори хатарли бозорлардаги йў? отишлар,?иммат логистика, кредитларга хизмат кўрсатиш бўйича баланд харажатлар ва бош? алар шулар жумласидан.
«Ўзбекози? ов? атхолдинг» ўтган йилнинг февраль ойида Ўзбекистон ози?-ов? ат саноати корхоналари ассоциацияси базасида ташкил этилган.

Комментарии 0

Оставить комментарий

Ваш email не будет опубликован.