Збекистонда нодавлат нотариуслар фаолиятига рухсат берилади — збекистон

Збекистонда нодавлат нотариуслар фаолиятига рухсат берилади — збекистон

Ўзбекистонда нодавлат нотариуслар фаолиятига рухсат берилади — Ўзбекистон

Ўзбекистонда нодавлат нотариусларнинг фаолиятига рухсат берувчи? онун лойи? аси ишлаб чи? иш бос? ичида. Мазкур чоралар нотариал хизматлар сифатини яхшилаш ва ра? обатни ривожлантиришга йўналтирилган, деб хабар? илди Адлия вазирлиги бош? арма бошли? и Ином? удратов жума куни бўлиб ўтган матбуот анжуманида.
Тадбирда «Тара??иёт стратегияси» маркази томонидан июнь ойида со? адаги муаммоларни та? лил? илиш ва жамоатчилик фикрини ўрганиш ма? садида ўтказилган сўров натижалари? ам маълум? илинди.
Тад? и?отда бутун Ўзбекистондан 1104 киши иштирок этди. Уларнинг 58,1 фоизини тошкентлик респондентлар ташкил этди. Кўпчилик фу? аролар (32,1 фоиз) сўнгги бир ойда нотариал идоралар хизматларидан фойдаланган.
588 респондент нотариат со? асини тубдан исло??илиш, идоралар сонини ошириш, хусусий нотариал амалиётга рухсат бериш зарурлигини ё? лаб чи? ди.
64,9 фоиз респондент эса нотариал хизматлардан фойдаланишда но? онуний хатти-?аракатларга дуч келганини маълум? илган. 678 киши идора ходими прейскурантда кўрсатилгандан жуда катта ми? дорда тўлов талаб? илганини таъкидлаган.
Кўпчилик иштирокчилар — 788 киши — нотариал идорада бир неча соат ёки кунлар давомида навбат кутганидан шикоят? илган.
771 нафар респондент мавжуд муаммоларни? ал этиш учун талаб? илинаётган? ужжатлар рўйхатини оптималлаштириш ва ягона маълумотлар базасини яратиш зарур деб? исоблайди. 691 кишининг фикрича, нотариал хизматлар учун тўловлар тизимини кескин? айта кўриб чи? иш ва уларнинг шаффофлигини таъминлаш зарур.

Комментарии 0

Оставить комментарий

Ваш email не будет опубликован.