Жиноят кодексига згартишлар киритиш аида — збекистон

Жиноят кодексига згартишлар киритиш аида — збекистон

Жиноят кодексига Ўзгартишлар киритиш? а?ида — Ўзбекистон

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ЖИНОЯТ КОДЕКСИНИНГ 1852-МОДДАСИ ВА ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ МАЪМУРИЙ ЖАВОБГАРЛИК ТЎ? РИСИДАГИ КОДЕКСИНИНГ 101-МОДДАСИГА ЎЗГАРТИШЛАР КИРИТИШ? А?ИДА
?онунчилик палатаси томонидан 2009 йил 24 июнда? абул? илинган
Сенат томонидан 2009 йил 29 августда маъ? улланган
1-модда. Ўзбекистон Республикасининг 1994 йил 22 сентябрда? абул? илинган 2012-XII-сонли? онуни билан тасди? ланган Ўзбекистон Республикасининг Жиноят кодекси (Ўзбекистон Республикаси Олий Кенгашининг Ахборотномаси, 1995 йил, № 1, 3-модда; Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Ахборотномаси, 1996 йил, № 9, 144-модда; 1997 йил, № 2, 56-модда, № 9, 241-модда; 1998 йил, № 5-6, 102-модда, № 9, 181-модда; 1999 йил, № 1, 20-модда, № 5, 124-модда, № 9, 229-модда; 2000 йил, № 5-6, 153-модда; 2001 йил, № 1-2, 23-модда, № 9-10, 165-модда; 2002 йил, № 9, 165-модда; 2003 йил, № 1, 8-модда, № 9-10, 149-модда; 2004 йил, № 1-2, 18-модда, № 9, 171-модда; Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси палаталарининг Ахборотномаси, 2005 йил, № 9, 314-модда, № 12, 417, 418-моддалар; 2006 йил, № 6, 261-модда, № 12, 656-модда; 2007 йил, № 4, 158, 166-моддалар, № 6, 248-модда, № 9, 416, 422-моддалар, № 12, 607-модда; 2008 йил, № 4, 187, 188, 189-моддалар, № 7, 352-модда, № 9, 485, 487, 488-моддалар, № 12, 640, 641-моддалар; 2009 йил, № 1, 1-модда, № 4, 128-модда) 1852-моддасининг матни? уйидаги та? рирда баён этилсин:
«Электр, исси? лик, газ ёки водопровод тармо? ларига ўзбошимчалик билан уланиш ёхуд электр, исси? лик энергияси, табиий газ, сову? ёки исси? сувни? исобга олиш асбобларига? асддан шикаст етказиш ёхуд бундай? исобга олиш асбобларининг кўрсаткичларини ўзгартириш ма? садида уларга таш? аридан аралашиш, шундай? аракатлар учун маъмурий жазо? ўлланилганидан кейин анча ми? дорда зарар етказган? олда содир этилган бўлса, —
энг кам ойлик иш? а?ининг эллик бараваригача ми? дорда жарима ёки бир йилгача ахло? тузатиш ишлари билан жазоланади.
Электр, исси? лик, газ ёки водопровод тармо? ларига ўзбошимчалик билан уланиш ёхуд электр, исси? лик энергияси, табиий газ, сову? ёки исси? сувни? исобга олиш асбобларига? асддан шикаст етказиш ёхуд бундай? исобга олиш асбобларининг кўрсаткичларини ўзгартириш ма? садида уларга таш? аридан аралашиш кўп ми? дорда зарар етказган? олда содир этилган бўлса, —
энг кам ойлик иш? а?ининг эллик бараваридан етмиш беш бараваригача ми? дорда жарима ёки бир йилдан икки йилгача ахло? тузатиш ишлари билан жазоланади.
Электр, исси? лик, газ ёки водопровод тармо? ларига ўзбошимчалик билан уланиш ёхуд электр, исси? лик энергияси, табиий газ, сову? ёки исси? сувни? исобга олиш асбобларига? асддан шикаст етказиш ёхуд бундай? исобга олиш асбобларининг кўрсаткичларини ўзгартириш ма? садида уларга таш? аридан аралашиш жуда кўп ми? дорда зарар етказган? олда содир этилган бўлса, —
энг кам ойлик иш? а?ининг етмиш беш бараваридан юз бараваригача ми? дорда жарима ёки икки йилдан уч йилгача ахло? тузатиш ишлари ёхуд уч ойгача? амо? билан жазоланади».
2-модда. Ўзбекистон Республикасининг 1994 йил 22 сентябрда? абул? илинган 2015-XII-сонли? онуни билан тасди? ланган Ўзбекистон Республикасининг Маъмурий жавобгарлик тў? рисидаги кодекси (Ўзбекистон Республикаси Олий Кенгашининг Ахборотномаси, 1995 йил, № 3, 6-модда; Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Ахборотномаси, 1995 йил, № 9, 193-модда, № 12, 269-модда; 1996 йил, № 5-6, 69-модда, № 9, 144-модда; 1997 йил, № 2, 56-модда, № 4-5, 126-модда, № 9, 241-модда; 1998 йил, № 3, 38-модда, № 5-6, 102-модда, № 9, 181-модда; 1999 йил, № 1, 20-модда, № 5, 124-модда, № 9, 229-модда; 2000 йил, № 5-6, 153-модда, № 7-8, 217-модда; 2001 йил, № 1-2, 23-модда, № 9-10, 165, 182-моддалар; 2002 йил, № 1, 20-модда, № 9, 165-модда; 2003 йил, № 1, 8-модда, № 5, 67-модда, № 9-10, 149-модда; 2004 йил, № 1-2, 18-модда, № 5, 90-модда, № 9, 171-модда; 2005 йил, № 1, 18-модда; Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси палаталарининг Ахборотномаси, 2005 йил, № 9, 312-модда, № 12, 413, 417, 418-моддалар; 2006 йил, № 6, 261-модда, № 9, 498-модда, № 10, 536-модда, № 12, 656, 659-моддалар; 2007 йил, № 4, 158, 159, 164, 165-моддалар, № 9, 416, 421-моддалар, № 12, 596, 604, 607-моддалар; 2008 йил, № 4, 181, 189, 192-моддалар, № 9, 486, 488-моддалар; 2009 йил, № 1, 1-модда) 101-моддаси? уйидаги та? рирда баён этилсин:
«101-модда. Электр, исси? лик энергияси, газдан фойдаланиш? оидаларини бузиш
Электр, исси? лик, газ тармо? ларига ўзбошимчалик билан уланиш ёки улардан фойдаланиш? оидаларини бош? ача тарзда бузиш ёхуд электр, исси? лик энергияси, табиий газни? исобга олиш асбобларига? асддан шикаст етказиш ёки бундай? исобга олиш асбобларининг кўрсаткичларини ўзгартириш ма? садида уларга таш? аридан аралашиш, —
фу? ароларга энг кам иш? а?ининг икки бараваридан уч бараваригача, мансабдор шахсларга эса — уч бараваридан етти бараваригача ми? дорда жарима солишга сабаб бўлади».
3-модда. Ушбу? онун расмий эълон? илинган кундан эътиборан кучга киради.
Ушбу? онун «Хал? сўзи» газетасининг 2009 йил 16 сентябрдаги 182 (4845)-сонида эълон? илинган.
Ўзбекистон Республикасининг Президенти И. КАРИМОВ
Тошкент ш.,
2009 йил 15 сентябрь,
ЎР?-220-сон
(Ўзбекистон Республикаси? онун? ужжатлари тўплами, 2009 й., 38-сон, 414-модда)

Комментарии 0

Оставить комментарий

Ваш email не будет опубликован.